PD Süßenbrunn SUNDAYNOON Mix Advanced - 14.04 2024

Mixed (Advanced)

Martina Hamele / Philipp Schneider! Martin Keineder / Julija Ziletkina 6/1
Martina Hamele / Philipp Schneider! Georg Platzer / Katharina Platzer 6/3
Martina Hamele / Philipp Schneider! Christian Fuchs / Selma Mujic 6/1
Martin Keineder / Julija Ziletkina Georg Platzer / Katharina Platzer 2/6
Martin Keineder / Julija Ziletkina Christian Fuchs / Selma Mujic 2/6
Georg Platzer / Katharina Platzer Christian Fuchs / Selma Mujic 6/2
Dominik Eder / Sandra Krassnitzer Judith Danninger / Michael Danninger 7/5
Dominik Eder / Sandra Krassnitzer Denise Rodinger / Patric Scheuer 6/2
Dominik Eder / Sandra Krassnitzer Wolfgang Köhler / Sabine Krychl 6/3
Judith Danninger / Michael Danninger Denise Rodinger / Patric Scheuer 5/7
Judith Danninger / Michael Danninger Wolfgang Köhler / Sabine Krychl 7/5
Denise Rodinger / Patric Scheuer Wolfgang Köhler / Sabine Krychl 7/5
Bettina Bugl / Stefan Winter Markus Geissler / Michaela Obrietan-Geissler 6/3
Bettina Bugl / Stefan Winter Sabine Fasching / Christian Werschnik 6/1
Markus Geissler / Michaela Obrietan-Geissler Sabine Fasching / Christian Werschnik 7/5
Sabine Fasching / Christian Werschnik Christian Fuchs / Selma Mujic 6/4
Sabine Fasching / Christian Werschnik Judith Danninger / Michael Danninger 0/6
Christian Fuchs / Selma Mujic Judith Danninger / Michael Danninger 3/6
Georg Platzer / Katharina Platzer Markus Geissler / Michaela Obrietan-Geissler 6/2
Markus Geissler / Michaela Obrietan-Geissler Denise Rodinger / Patric Scheuer 6/3
Georg Platzer / Katharina Platzer Denise Rodinger / Patric Scheuer 6/1
Bettina Bugl / Stefan Winter Dominik Eder / Sandra Krassnitzer 6/4
Dominik Eder / Sandra Krassnitzer Martina Hamele / Philipp Schneider! 1/6
Martin Keineder / Julija Ziletkina Wolfgang Köhler / Sabine Krychl 7/10, 7/6, 6/7